Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door The Graceland met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. The Graceland verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door The Graceland worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Aansprakelijkheid

The Graceland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

The Graceland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie en tarieven.

The Graceland
The Graceland

Hoewel The Graceland alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is The Graceland niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen

Verwijzingen naar sites die niet door The Graceland worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel The Graceland uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door The Graceland worden onderhouden wordt afgewezen.